جزیره قشم ایرانی با مارک جهانی ژئو فود مواجه شد

ژئو فود یک علامت تجاری ثبت شده بین المللی است که مربوط به غذاها و غذاهای محلی در ژئوپارک های جهانی یونسکو است ، که توسط پارک مگما نروژ ثبت شده است ، این مقام ایرانی گفت.
وی افزود که هدف اصلی این پروژه توانمند سازی اقتصادی كشاورزان محلی ، ماهیگیران ، دامداران ، تولیدكنندگان و تأمین كنندگان مواد غذایی است.
مدیر پارک زمین شناسی جهان قشم گفت که کلیه مواد اولیه غذایی تولید شده در پارک زمین شناسی با این علامت تأیید می شوند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **