تکواندو پومسه: دانشجویان ایرانی 6 مدال کسب می کنند

با توجه به خدمات مطبوعاتی وزارت معارف ایران ، اولین مسابقات مجازی مسابقات جهانی تکواندو مدارس جهانی (Poomsae) 2020 برگزار می شود ، از 13 تا 15 آگوست در نپال به سرپرستی فدراسیون بین المللی ورزش مدارس (ISF) در دختران و پسران برگزار شد.