تولید شمش فولاد ایران از 9.6 میلیون تن فراتر رفته است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا در روز شنبه ، بر اساس جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ، تولید شمش فولاد در پنج ماه اول سال گذشته (1398) هشت میلیون و 90 هزار تن برآورد شده است.

بر اساس داده های ترازنامه پنج ماهه نخست سال جاری ، تولید شمش های فولادی به 5 میلیون و 315 هزار تن رسید که نسبت به 4 میلیون و 690 هزار تن برای پنج ماه اول سال 13 درصد افزایش داشته است سال گذشته (1998).

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **