تولید سالانه گاز ایران 250 میلیارد متر مکعب است

حسین منتظر تربتی همچنین گفت: شرکت ملی گاز ایران قبلاً بخش اعظم کشور را با تولید بنزین با 250 پوشش داده است میلیارد متر مکعب گاز در سال ، که تقریبا معادل بیش از 4 میلیون بشکه نفت در روز است. “در حال حاضر تقریباً در هر شهر گاز مورد نیاز وی افزود: و تا پایان سال ، تقریباً یک شهر واحد بدون گاز خواهیم داشت. ” ” علاوه بر گازرسانی در کشوری که تقریباً اولین کشور در جهان است که چنین آماری در مورد گازرسانی به مناطق شهری و روستایی دارد ، پیش بینی می شود امسال 95٪ از مردم به گاز در کشور دسترسی داشته باشند. “، a- او اطمینان داد
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **