توسعه صنعت دفاعی ایران ، الگوی جدیدی که باید دنبال شود کشوری که خواهان استقلال است

“پس از بیش از 42 سال از پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، به لطف تلاشها و مجاهدتهای خستگی ناپذیر متخصصان صنایع دفاعی کشور ، قابلیتهای دفاعی میهن اسلامی به یک عامل بازدارنده قابل اطمینان و نقطه درخشانی رسیده است که دستاوردهای آن در بخشهای مختلف توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته ، حتی ارتش جهان و منطقه را به خود جلب کرده است. قدرت ها به گزارش ایرنا در روز شنبه ، از فناوری وزارت دفاع در این زمینه در مقیاس جهانی تقاضای زیادی شده است. روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی لجستیک نیروهای مسلح.