تهران هرگونه ارتباط نظامی با یمن را رد می کند

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش ها مبنی بر بی اساس بودن حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به یمن و ادعای هدف قرار دادن یک پایگاه محرمانه مشکوک متعلق به کارشناسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صنعا را رد کرد.
خطیب زاده همچنین هرگونه ارتباط نظامی بین جمهوری اسلامی و ایران را رد کرده است.
سخنگوی جمهوری اسلامی ایران افزود: اینگونه ادعاهای بی اساس برای منحرف کردن ملت های منطقه و افکار عمومی جهان از جنایات کشورهای متجاوز مطرح می شود.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هرگز در یمن حضور نظامی نداشته است تا مورد هدف متجاوزان قرار گیرد.
وی در پایان گفت: «اینگونه ادعاهای بی اساس واقعیت یمن و اشتباه استراتژی نظامی متجاوزان را تغییر نخواهد داد.