تمرکز تهران و دهلی نو بر تقویت گفتگوهای بینافغانی است

به نقل از ایرنا ، به نقل از سرویس مطبوعاتی دیپلماسی ایران ، وزیر امور خارجه هند ، سابرحمانیام جیشانکار ، که برای انتقال پیام تبریک از ایران است نارندرا مودی نخست وزیر هند و آیت الله رئیسی رئیس جمهور منتخب عصر امروز 7 ژوئیه با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف دیدار کردند.