تصادف در سایت هسته ای نطنز ایران

کمالوندی اظهار داشت: این تصادف صبح پنج شنبه در یکی از آشیانه های صنعتی در دست احداث در محوطه بیرون رخ داده است از سایت هسته ای نطنز.
سخنگوی افزود: این حادثه تلفات انسانی ایجاد نکرده و فعالیت های فعلی را در محل مختل نکرده است. سخنگوی افزود:
وی همچنین نگرانی ها در مورد آلودگی احتمالی هسته ای در پی این سانحه را رد کرد و گفت که آویزان صنعتی اساساً عملیاتی نشده است.
وی اضافه کرد: تیم های خبرگان OIEA به محل حادثه اعزام شده و در حال بررسی هستند.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **