ترور ژنرال سلیمانی نقض توافق نامه های بین المللی است (تحلیلگر صربستانی)

امروز ، شنبه ، در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ، محقق بنیاد مطالعات اروپا در صربستان صحبت کرد با استناد به اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل ، اگنس کالامارد ، اضافه کرد که ترور شخصیت سیاسی یا نظامی نقض آشکار قوانین بین المللی و حمله به حاکمیت مردم است.
آنچه او گفت اولین بار است که کشوری به بهانه “دفاع از خود” به نماینده کشور دیگری در کشور سوم حمله می کند. وی افزود که دولت ترامپ هنوز شواهد قانع كننده ای برای آنچه “دفاع از خود” خوانده است ارائه نداده است.