تراز تجاری غذاهای دریایی ایران از 440 میلیون دلار فراتر رفته است

حجم تولید ماهی و غذاهای دریایی در ایران در آخرین سال تقویمی ایران به بیش از 1 رسیده است 280 میلیون تن ، که بیش از پیش بینی های برنامه ششم توسعه اقتصادی ایران است. “” Khun Mirzai در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ” وی افزود که ایران قبلاً در وهله اول قرار داشت رهبر جهانی در کشاورزی قزل آلا. وی گفت: “حجم تولید ماهی قزل آلا در ایران 180،000 تن در سال است.”