تحریم های یک جانبه “جنایتی علیه بشریت” است (سفیر ایران در ژنو)

به گزارش ایرنا ، اسماعیل بقاع هامانه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل یادآوری می کند که این تحریم ها اقدامات یک جانبه “نقض بین المللی” است و مرتکبان و مرتکبان آن باید مسئولیت بین المللی را بر عهده داشته باشند.

وی این تحریم ها را “جنایتی علیه بشریت” به دلیل عواقب فاجعه بار حقوق بشر شهروندان ایرانی خواند و از جامعه جهانی خواست تا علیه این بی عدالتی آشکار متحد شوند.

دیپلمات ایرانی در حین مصاحبه با آلنا دوهان ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تأثیر منفی اقدامات یک جانبه اجباری بر برخورداری از حقوق بشر ، به تحقیر ایالات متحده نسبت به درخواستهای بیشمار دبیرکل سازمان ملل متحد ، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشر در این زمینه. اسماعیل بقایی هامانه قبل از اینکه از جامعه بین المللی بخواهد آن را مهار کند ، تأکید می کند: “این رویكرد رژیم آمریكایی” تهدیدی جدی “برای جامعه جهانی است.”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **