تحریم تسلیحاتی علیه ایران: “هیچ تأثیری” بر دفاع ما (CGRI)

با توجه به پایگاه اطلاع رسانی سپاه ، سرلشکر حسین سلامی در حاشیه بازدید ، شنبه ، در حاشیه بازدید صحبت می کند. در نمایشگاه دستاوردهای سازمان پژوهش و جهاد (تلاش) برای خودکفایی نیروهای زمینی CGRI ، به ذکر تحریم های ظالمانه دشمنان علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران به ویژه در زمینه سلاح اشاره شده است برای گفتن ، “با توجه به اینکه با تحریم های بین المللی تسلیحاتی و دشمنان واقعی مانند ایالات متحده روبرو هستیم ، پاسخگویی به نیازهای دفاعی با توجه به دستور کار قرار گرفته است بسیار ویژه به ظرفیت های محلی است. “