تجارت ایران در ماه گذشته حدود 7.3 میلیارد دلار برآورد شده است

لطیفی گفت صادرات ایران حدود 3.6 میلیارد دلار از این مقدار بوده در حالی که 3.7 میلیارد دلار باقی مانده واردات ایران از کشورهای دیگر بود.
وی گفت: تجارت ایران در ماه آذر با افزایش 1.6 میلیارد دلاری 17٪ نسبت به ماه قبل در حال رشد است.
تجارت ایران با صادرات 3.2 میلیارد دلار کالا و واردات تقریبا 3.1 میلیارد دلاری تجارت ماهانه به 6.3 میلیون دلار رسید. این مقام افزود: دلار به شرکای تجاری خود.
لطیفی گفت: چین ، عراق ، امارات متحده عربی ، ترکیه و افغانستان به ترتیب پنج مقصد اصلی کالاهای ایرانی در طول یک ماه بودند.
وی همچنین گفت كه چین ، امارات ، تركیه ، هند و آلمان به ترتیب پنج كشور برتر صادرات كالا به ایران طی دوره زمانی مطالعه کنید
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **