تبریز پروژه کاندیداتوری خود را برای عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو ارائه می دهد

ایرج شاهین باهر روز جمعه این خبر را اعلام کرد و به خود تبریک گفت که تبریز ، در استان آذربایجان شرقی ، مهد مدارس استثنایی هنری و ادبی است و این شهر بهشت ​​دانشمندان ، شاعران و دانشگاهیان ، از جمله صائب است. ، شمس ، محمد فضولی ، محمد حسین شهریار ، پروین اعتصامی و همام به مدت 1000 سال.
تبریز از ظرفیت ارزنده و گسترده ای برای مبادلات جهانی و به ویژه کسب عنوان شهر ادبیات خلاق در برنامه ادبیات شهر یونسکو ، که بخشی از شبکه گسترده تر شهرهای خلاق است ، برخوردار است.