بیش از 15 میلیون دانش آموز ایرانی سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند

رئیس جمهور ایران سال تحصیلی جدید را رسماً افتتاح کرد در حالی که از همه خواست تا به رعایت پروتکل های بهداشتی در میان اپیدمی ادامه دهند. ویروس کرونا. رئیس جمهور حسن روحانی گفته است که آموزش و بهداشت از یکدیگر جدا نیستند ، زیرا فعالیت های دانشگاهی باید ادامه داشته باشد در حالی که تدابیری برای محافظت از سلامت مردم اتخاذ می شود .
وی یادآوری کرد که دانش آموزان باید کلیه دستورالعملهای بهداشتی و اقدامات فاصله اجتماعی را رعایت کنند. رئیس جمهور روحانی گفت که آموزش حتی در سخت ترین شرایط. وی از معلمان خواست كه مطالب دانشگاهی را به طور خلاصه و در اسرع وقت ارائه دهند ، زیرا آموزش و پرورش در حال حاضر در میان شیوع ویروس كرونا و پروتكل ها در حال انجام است. سلامتی باید همزمان رعایت شود.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **