به گفته رئیس ایرنا، علت لغو مصاحبه رئیس جمهور با سی ان ان

علی نادری، مدیرکل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز پنجشنبه در توئیتی نوشت که خانم امانپور، خبرنگار سی ان ان قصد داشت با رئیس جمهور مصاحبه کند اما به دلیل عدم پذیرش پروتکل هایی که به درستی از سوی مجری برنامه بیان شده است. مصاحبه انجام نشد.
امانپور در زمانی که رئیسی برای شرکت در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشت، درخواست مصاحبه با رئیس جمهور کرد، اما پس از لغو مصاحبه، این روزنامه نگار اقدام به ایجاد Hue and Cry در رسانه های غربی کرد.