بهناز ضرابی زاده نویسنده ایرانی جایزه ادبی اوراسیا را دریافت می کند

کتاب “Golestan-é Yazdahom” خاطرات خانم زهرا پناهی راوا ، همسر شهید علی توشی سازیان را که در آنجاست به یاد می آورد “یکی از رهبران نیروهای بسیج (بسیج) ، که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید. در یادداشتی در مورد کتاب ، رهبر معظم انقلاب اسلامی ، با سلام و استقبال راوی و نویسنده کتاب. لازم به ذکر است که جایزه ادبیات و هنر اوراسیا در سال 2013 توسط “اتحادیه اوراسیا خلاقیت هنری “به منظور حمایت و تشویق نویسندگان و نویسندگان و تقویت پیوندها و انرژی های فرهنگی کشورهای این منطقه.