“بهشت سرمایه گذاری” ایران درهای خود را به خارجی های ثروتمند باز می کند

به گزارش ایرنا ، سرمایه گذاری خارجی در کرمانشاه طی 2 سال گذشته و سرمایه گذاران پس از استفاده از پتانسیل ، شتاب گرفته است و ظرفیت های این منطقه ، تمایل خود را برای سرمایه گذاری در آن نشان داده اند.

حضور سرمایه گذاران چینی ، عراقی و روسی در استان شاهد این موضوع است.

طی سه سال گذشته ، چندین هیئت سرمایه گذاری خارجی از کشورهای مختلف مانند مکزیک ، چین ، روسیه ، عراق ، کویت و لبنان نیز دعوت شده اند تا بیایند و از فرصت های سرمایه گذاری در این استان مطلع شوند. / p>

کرمانشاه با مساحتی حدود 25000 کیلومتر مربع ، 1.5٪ از کل مساحت کشور (استان هفدهم) را اشغال می کند. کرمانشاه سال گذشته سومین استان از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی بود.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **