بنیانگذار باستان شناسی مدرن ایران در پاریس درگذشت: پیام تسلیت سفیر

سفیر ایران در پاریس ، آقای بهرام قاسمی ، در پی درگذشت بنیانگذار باستان شناسی مدرن ایران ، دکتر فیروز باقرزاده ، پیام تسلیتی ارسال کرد .
“دکتر فیروز باقرزاده ، بنیانگذار باستان شناسی مدرن ایران ، در پاریس درگذشت. وی برای اولین بار و با تلاش فراوان ، استفاده از ابزارهای علمی جدید را در صحنه باستان شناسی کشور معرفی کرده بود و با دقت و جدیت فراوان ، در زمینه باستان شناسی کار می کرد.
او هرگز خود را به یک زمینه خاص محدود نکرد و با ایجاد سازمانها و ساختارهای لازم در بخش تحقیقات ، با همکاری و مساعدت همکارانش گام های بلندی در این زمینه مهم برداشت و باستان شناسی را به سوی هدف تعالی سوق داد. حضور در کنفرانس های علمی و برگزاری کنگره های تخصصی و تدوین و انتشار مقالات پژوهشی ناشی از علایق و تلاش های خستگی ناپذیر وی ویژگی وی است.
وی اولین رئیس کمیته میراث جهانی یونسکو بود و به لطف تجربیات ارزشمند و آگاهی از ضرورت ثبت برخی از مهمترین آثار ملی ایران به عنوان میراث یونسکو ، به ثبت آثار مهم میراث ایرانی.
مرکز باستان شناسی که به لطف تلاش های وی در سال 1972 تأسیس شد ، قطب باستان شناسان بود و او آغازگر قوانینی بود که از آثار ملی ایران محافظت می کرد ، و تنها پس از ایجاد این مرکز بود که انتقال عتیقه های ملی از کشور به خارج تا حد زیادی متوقف شد.
ما به خانواده دکتر باقرزاده و کلیه دوستان وی در زمینه باستان شناسی و میراث فرهنگی و اساتید محترم ایرانی که با خدمات آن مرحوم آشنا هستند تسلیت گفته و یاد و خاطره وی را گرامی می داریم. ”
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **