بزرگترین نسخه خطی قرآن در جهان ، در Machhad پرده برداری شد

معاون وزیر موزه ها و ارتقاء میراث فرهنگی ، سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد توسط آستان قدس رضوی ، مهدی قیصری نیک به مناسبت این مراسم ویژه گفت: “بزرگترین نسخه خطی جهان در قرآن در گنجینه معنوی و فرهنگی رضوی ، معروف به” قرآن د بایسونگوری “، واقعاً آزاد شده است.

این اثر گرانبها توسط بیسونگور میرزا ، فرزند شاهرخ تیموری و گوهرشاد خاتود نوشته شده است.

بایسونگور اول (1397 یا 1400-1433) یک شاهزاده تیموری بود