برق: افتتاح 20 مگاپروژکت در ایران

راه اندازی اولین نیروگاه ملی با راندمان 60٪ ، بهره برداری از اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور ، بهره برداری بهره برداری از نیروگاه سیریک در استان هرمزگان ، افزایش به 39 درصد متوسط ​​بهره وری سالانه نیروگاه های حرارتی ، کاهش به کمتر از 9 درصد اتلاف انرژی در شبکه های توزیع و تحویل ، مطالعات مربوط به هماهنگ سازی شبکه های برقی ایران ، جمهوری آذربایجان و روسیه ، توسعه فیبر نوری در سکوی شبکه برق و ترویج دفاع سایبری در زمینه زیرساخت های برقی ایران بخشی از این پروژه های جدید از وزارت انرژی ایران است.