برجسته تاجیکستان و ازبکستان نیاز به توسعه روابط با ایران دارند

در طول تماس تلفنی ، شوكات میرزیویف رئیس جمهور ازبكستان در طول تماس تلفنی ، از دستاوردها و اقدامات ایران در مبارزه با تاج ویروس ستایش كرد و گفت: : “جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه ای در منطقه برخوردار است و توسعه روابط با این کشور برای ما بسیار مهم است.”

از طرف خود ، رئیس جمهور امامعلی رحمان از موفقیت ایران در مبارزه با تاج و مدیریت عاقلانه دولت در این زمینه قدردانی کرد و گفت: “تقویت روابط و همکاری با “ایران یکی از سیاست های اساسی تاجیکستان در روابط خارجی است.”

رئیس جمهور روحانی با اشاره به موفقیت ایران در تولید کیت های تشخیصی coronavirus و سایر تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با کروناویروس ، اطمینان داد که ایران آماده پاسخگویی به نیازهای کشورهای دوست است و برادران از جمله تاجیکستان و ازبکستان.

دنبال ایرنا در توییتر شوید
9422 **