با حکم آیت الله رئیسی محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شد

به گزارش ایرنا ، محمد مخبر جانشین اسحاق جهانگیری ، معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم در زمان حسن روحانی شد. هشت سال گذشته.

66 سال سن دارد ، آقای مخبر از سال 2007 ریاست کرسی اجرایی فرمان امام (ستاد اجراء فرمان امام) را بر عهده داشته است. بنیادی که اولین واکسن ایران علیه COVID-19 را ایجاد کرد-Cov-Iran Barekat.

متولد دزفول در استان جنوبی خوزستان ، دارای مدرک دکترای حقوق بین الملل است.