باقری با نمایندگان هلند و اتحادیه اروپا دیدار کرد

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی باقری در این دیدارها از عزم جدی ایران برای پیگیری تعهدات پایدار و اجرای تعهدات ذیل توافق برجام خبر داد.
این دیدارها روز پنجشنبه در حاشیه هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.
مذاکره کننده ارشد دیپلماتیک ایران همچنین با مقامات وزارت امور خارجه قطر و سوئیس دیدار کرد و در این دیدارها گفت: منطق روشن ایران لزوم ارائه “تعهدات پایدار” در روند مذاکرات و “رعایت تعهدات” از سوی غرب است. مهمانی – جشن. »