بازی های دیجیتال: 32 میلیون بازیکن در ایران

“گزارشی از مهمترین نتایج این نظرسنجی ملی ، که طی آن اطلاعات از بیش از 9 مورد جمع آوری شده است 200 خانوار و مصاحبه با بیش از 3000 بازیکن انجام شد ، به زودی منتشر می شود و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. ”

وی افزود: “طبق نتایج این نظرسنجی ، تعداد کل بازیکنان ایرانی از 28 میلیون نفر در سال 2017 به 32 میلیون نفر در سال 2019 افزایش یافته است. به عبارت دیگر ، از جمعیت 83 میلیون نفری در ایران در سال 2019 ، 32 میلیون نفر بازی های دیجیتال انجام می دهند. ”
وی افزود: “از مجموع 32 میلیون بازیکن ، 49٪ کسانی هستند که هر روز بازی می کنند و 65٪ بازیکنان آنلاین هستند.”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **