بازیکن آزاد فوتبال ایران با یک توپ روی دماوند بازی کرد

دماوند آتشفشان منقرض شده ، بلندترین نقطه ایران است. ارتفاع آن 5671 متر است.
آرندی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه برای اولین بار در جهان یک آزادکار در چنین ارتفاعی مشغول بازی بود ، گفت: “هدف من این است که از کادر پزشکی در ایران و سراسر جهان که در این درگیری جان خود را از دست دادند تشکر کنم. وی در برابر ویروس کرونا ، “افزود.

دونده آزاد فوتبال ایران در بالای دماوند 20 نوع ترفند را نشان داد. پیش از این ، آرانی 300 دور فنی را در برج میلاد انجام داد و در کتاب ملی رکوردها ثبت شد.