بازیهای پارالمپیک توکیو 2020: رهبر از کاروان ایران تشکر کرد

“من صمیمانه از کاروان باشکوه پارالمپیک تشکر می کنم که بار دیگر ملت ایران را با مدالهای خود خوشحال کرد” ، شاید در پیام از رهبر RII ، این شنبه ، 4 سپتامبر 2021 ، به آدرس کاروان ایرانی شرکت کننده در بازی های پارالمپیک توکیو ارسال شد.

کاروان پارالمپیک ایران که با 62 ورزشکار در توکویو حضور یافت ، شنبه شنبه 4 سپتامبر با مجموع 12 مدال طلا ، 11 نقره و یک برنز به کار خود پایان داد و در جدول توزیع مدال بازی ها دوازدهم شد.