بازگشت تحریم های سازمان ملل: “گرفتار” آمریکا (روحانی)

به گزارش ایرنا ، رئیس جمهور روحانی ، چهارشنبه 23 سپتامبر ، در جلسه کابینه سخنرانی کرد ، شکست قاطع ایالات متحده را تداعی می کند در تلاشهای غیرقانونی آنها برای هدف قرار دادن ایران گفت: “آنها دو سال پیش گفتند كه ما توافق نامه هسته ای بین المللی 2015 ایران (معروف به برنامه اقدام) را به نتیجه نرساندیم. مشترک جهانی (JCPoA)) ، اما این پیمان دوام آورد و آنها را در شورای امنیت تحقیر کرد. ”

رئیس جمهور RII از تلاش پمپئو پریشان وزیر امور خارجه آمریكا كه سفرهای خود را در منطقه و جهان به مراتب بیشتر با جامعه بین المللی افزایش داده است ، تصویب در شورای امنیت ، “یک قطعنامه یک جانبه و غیرقانونی علیه ایران.