بازگشت ایرانیان خارج از کشور به کشور ممنوع نیست (رئیس مرجع قضایی)

“افرادی که سالها ممنوع الخروج شده اند و هنوز حکم بازداشت ندارند ، نیازی به دستگیری در هنگام ورود به کشور ندارند ، زیرا آنها ممنوع الخروج هستند ، و این نباید انجام شود.” گفت غلامحسین محسنی اژه ای.
وی از مسئولان مرکز رسانه های قضایی خواست از ظرفیت همه رسانه های کشور به ویژه رسانه ملی برای اطلاع رسانی و افزایش آگاهی و افزایش دانش حقوقی مردم به منظور کاهش پرونده های قضایی استفاده کنند.