ایران: 97 درصد از نیازهای دارویی کشور به صورت محلی تولید می شود

اولین کانتون تولید مواد اولیه دارویی در منطقه خاورمیانه در استان مرکزی یکشنبه 8 اکتبر افتتاح می شود ژوئن ، توسط ویدئو کنفرانس.
در حاشیه این مراسم افتتاحیه ، مهدی صادقی گفت که کاهش واردات به میزان 10 میلیارد دلار در سه سال تا پایان سال 2021 یک سیاست مهم در جهت خودکفایی صنعتی است.
دنبال کنید ایرنا در توییترIrnafrench 9422 **