ایران: 171 درصد رشد ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در 4 سال گذشته

“در آغاز تصدی حسن روحانی ، کل ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر حدود 332 مگاوات بود که در ژوئیه سال جاری ، همزمان با پایان دوره فعالیت وی ، با افزایش 171 درصدی به 903 مگاوات رسید و البته ، این روند در انرژی خورشیدی سریعتر از هر نوع دیگری از انرژی تجدیدپذیر در حال رشد است. ”
معاون وزیر نیرو برآورد کرد که بیشترین تعداد نیروگاه های تجدیدپذیر نصب شده در سال 2016 متعلق به نیروگاه های بادی با ظرفیت 191 مگاوات است و خاطرنشان کرد که این ظرفیت در حال حاضر به 309 مگاوات رسیده است. / p>
رئیس SATBA از افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی از 30 مگاوات به 384 مگاوات خبر داد و این را بازتاب چشم انداز توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر دانست.