ایران: 128 میلیون تن محصولات کشاورزی پیش بینی شده تا پایان مارس 2021

چهارگوش چجاری اضافه کرد: طبق گزارش این وزارتخانه در روز شنبه ، 27 ژوئن ، از میزان تولید ملی محصولات کشاورزی ، چهار چوب چجاری اضافه کرد: پیش بینی می شود طی در این سال تقویم ایرانی میزان تولید محصولات کشاورزی به بیش از 86 میلیون تن افزایش می یابد.
وی افزود: تولید باغبانی در تقویم سال گذشته به بیش از 23 میلیون تن افزایش یافته است و پیش بینی می شود امسال به 24.7 میلیون تن برسد.

به گفته آقای چجاری ، تولید محصولات دامی باید از 15.6 میلیون تن در سال گذشته کاهش یابد و به 16 میلیون تن در سال جاری برسد.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد در وزارت جهاد کشاورزی نتیجه گیری کرد: “تولید آبزی امسال دوباره به 1.4 میلیون تن خواهد رسید.”

IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench

9468 **