ایران 1.2 میلیارد دلار به افغانستان صادر کرد

بر اساس آمار گمرک ایران ، بیش از 177،700 تن میله آهن و فولاد به ارزش بیش از 72.6 میلیون دلار در 8 ماه اول سال 1399 (از آوریل 2020) به افغانستان صادر شده است.

مطالعات اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که تنوع صادرات ایران به افغانستان بسیار بیشتر از سایر کشورها است و بخش عمده ای از این صادرات محصولات غیر نفتی است.

طبق اطلاعات رسمی صادرات ایران در هشت ماه نخست امسال (از آوریل 2020) ، بیش از 21.4 میلیون دلار سیمان سفید به افغانستان صادر شده است.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید