ایران یکی از کشورهای پیشرفته در انتقال برق به روستاها است

علی چاه امیرانی در مراسم افتتاح تحویل جریان الکتریکی به 62 روستای کشور ، 57755 دهکده در سراسر کشور را اضافه کرد اکنون به شبکه توزیع برق دسترسی دارند. وی گفت: 31 درصد از شبکه توزیع برق کشور به پوشش 21 میلیون نفری که در روستاها زندگی می کنند اختصاص یافته است.
این مقام مسئول در مورد برنامه های وزارت نیرو برای سال نو ایرانی صحبت کرد (آغاز شده در 21 مارس 2021) و گفت که برنامه هایی برای تأمین برق 250 روستای سراسر کشور در سال جاری وجود دارد.
امسال ، وزارت نیرو 290 پروژه را با اعتبار 66 تریلیون تومان در کشور راه اندازی می کند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **