ایران پس از حوادث مشکوک اخیر برای کشتی های خلیج فارس هشدار داد

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش های ورودی از حوادث امنیتی پی در پی کشتی ها در خلیج فارس و دریای عرب را بسیار مشکوک خواند و نسبت به ایجاد هرگونه محیط کاذب مطابق با اهداف سیاسی خاص هشدار داد.
در همان زمان ، سخنگو مجدداً تأکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران ایجاد و حفظ ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس و دریای عرب است و گفت: “نیروهای دریایی ایران آماده ارائه پشتیبانی دریایی هستند ، در صورت نیاز ، برای حمل و نقل کشتی ها در منطقه. ”
خطیب زاده همچنین افزود: “در صورت بروز هرگونه مشکل در سیستم های ناوبری ، جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه کمک و بررسی دقیق موضوع است.”
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران نیز آماده همکاری با کشورهای منطقه در این زمینه است.