ایران و غنا در مورد گسترش همکاری های کشاورزی گفتگو کردند

شاهرخ شجری معاون وزیر کشاورزی ایران این هفته با محمد مأمور وزارت خارجه غنا دیدار کرد حبیب تیجانی ، در آکرای پایتخت غنا. دکتر گرامی سفیر ایران در غنا نیز در این نشست حضور داشت.
در این دیدار ، هر دو طرف بر لزوم تقویت همکاری متقابل در زمینه کشاورزی ، از جمله انتقال دانش و فن آوری به کشور آفریقا ، تأکید کردند.
تجارت ایران با آفریقا در 7 ماه سال جاری تقویم (21 مارس 2020 – 20 اکتبر 2020) به 960،000 تن به ارزش حدود 180 میلیون دلار رسیده است .
غنا با تخمین 1960000 تن کالا به ارزش 52.8 میلیون دلار ، بهترین مقصد برای صادرات ایران به آفریقا بود.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **