ایران و ازبکستان 5 میلیون دلار قرارداد صادرات پارچه منعقد کردند

هیئت ازبکستانی به ریاست معاون شهردار منطقه کتاب باختیار کریموف از تهران و مازندران دیدار و با نمایندگان شرکت پوشش صنایع دریایی شمال در استان مازندران دیدار کرد.
بر اساس این گزارش ، هیئت ازبکستانی با رئیس شرکت سهراب پورمداه دیدار و در مورد تولید رنگ و لاک در ازبکستان گفتگو کرد. و توافق كردند كه برای راه اندازی یك پروژه مشترک ، در ماه آگوست سفر یك هیئت ایرانی به منطقه كشكاداریا ازبكستان را ترتیب دهند.
هیئت ازبکستانی همچنین در میزگردی که توسط انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان نساجی تهران و با هدف توسعه بیشتر همکاری های تجاری و اقتصادی بین ایران و ازبکستان تشکیل شده بود ، شرکت کرد.