ایران واکسن های نسل بعدی را برای مبارزه با COVID-19 ایجاد می کند

گانئی گفت: “تعدادی از شرکت های ایرانی در حال حاضر روی نسل جدید واکسن ها موسوم به MRNA کار می کنند.”
وی گفت: ایران به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا علیه تهران ، ایران در راه تولید واکسن COVID-19 با چالش های زیادی روبرو است ، اما دانشمندان ایرانی در حال توسعه هستند واکسن ها.
در حال حاضر ، 6 شرکت ایرانی شروع به تولید واکسن کرده اند ، اما واکسن آنها هنوز آزمایش بالینی نشده است.
واکسن های نسل بعدی معروف به واکسن های MRNA قبلاً آزمایشات اولیه را پشت سر گذاشته اند ، قبل از رقابت در چندین مرحله.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **