ایران نیمی از آهن اسفنجی جهان را تولید می کند

مطابق گزارش گزارش توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (IMIDRO) ، ایران در ماه مه و بر فراز هند پیشی گرفت. مقام اول در تولید DRI را کسب کرد. ایران 12 میلیون تن تولید کرده است ، در حالی که هند 11 میلیون تن DRI تولید کرده است. یکی از دلایل اصلی این موفقیت این است که ایمیدرو با این بخش همکاری کرده است خصوصی در سال های اخیر برای تولید DRI. ایران در یک ماه 5.6 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده است که رشد 7.6٪ را نشان می دهد ، در حالی که تولید هند 1.5 میلیون تن بوده و 55 درصد کاهش یافته است. مصر ، مکزیک و عربستان سعودی به ترتیب مقام سوم و پنجم را کسب می کنند از طبقه بندی به ترتیب به ترتیب 2.2 ، 2.05 و 1.7 میلیون تن در مدت پنج ماه.