ایران نسبت به اعلام عضویت غیر دائم ایران در شورای امنیت واکنش نشان می دهد

در مورد س ،ال ، خطیب زاده گفت که وقتی این ابهام برای اولین بار مطرح شد ، ما پاسخ دادیم که خبر اصلی نامزدی جمهوری اسلامی ایران نادرست است ، اما به دلیل ماده جدید ، تأکید می کنیم که جمهوری اسلامی ایران درخواست عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل را نکرده و امارات متحده عربی تنها نامزد گروه آسیایی بوده است.
خطیب زاده سپس حمایت ایران از امارات را به عنوان عضوی غیر دائمی شورای امنیت برجسته کرد و رأی موافق داد.
وی گفت این موضوع همچنین در نامه ای از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به همتای خود در امارات متحده عربی اعلام شده است.