ایران فردا میزبان دومین نشست مقدماتی کنفرانس بین المللی بهداشت است

جلسه اصلی کنفرانس سلامت ، امنیت و صلح نیز در تاریخ 11-12 نوامبر سال 2020 در شهر شیراز برگزار می شود ، در ایرنا علیرضا صالحی ، دبیر امور علمی این مراسم.
ایجاد یک شبکه بین المللی امنیت بهداشت در میان سازمان های جامعه مدنی برای صلح ، تقویت همکاری بین المللی بین نهادهای مربوط به امنیت بهداشت برای دستیابی به صلح ، نقش دولت ها و سیستم های امنیت ملی ملی در برقراری صلح بین المللی ، اصول انسان دوستانه و رفتار پزشکی و نقش متخصصان امنیت بهداشت در ارتقا peace صلح و امنیت بهداشت در خاورمیانه از موضوعات اصلی این کنفرانس است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **