ایران ظرفیت صادرات 2000 تا 5000 تن دانه ذرت را دارد

“هزینه تولید بذر در ایران کمتر از اکثر کشورهای همسایه است و از سوی دیگر ، زیرساخت های فنی کشور برای صدور گواهینامه های بین المللی مانند گواهی نارنجی OECD و ISTA برنامه ریزی شده است ، مبصر گفت و صادرات بذر از ایران در هر نقطه از جهان قابل انجام است.
وی افزود که تاکنون 200 تن بذر هیبرید ذرت به عراق ، آذربایجان و ترکمنستان صادر شده است.