ایران: صادرات طلای سرخ در مدت 8 ماه 117.5 میلیون دلار درآمد کسب می کند

از 21 مارس تا 20 نوامبر 2020 ، در مجموع 192 تن زعفران ، به ارزش 117.5 میلیون دلار ، لطیفی گفت صادر شد.
وی خاطرنشان کرد که ایران بیش از 90٪ محصول زعفران جهان را تولید می کند.
وی گفت: پنج کشور بیش از 80٪ زعفران ایران را وارد کردند.
هنگ کنگ 53147 تن به ارزش 36.831 میلیون دلار ، اسپانیا 33180 تن به ارزش 21.581 میلیون دلار ، امارات متحده عربی 31،414 تن به ارزش 18.700 میلیون دلار وارد کرده است افغانستان 17992 تن به ارزش 11،270 میلیون دلار و چین 18،598 تن به ارزش 10،782 میلیون دلار.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **