ایران: صادرات خرما ایرانشهر به کشورهای اروپایی است

“از زمان شروع فصل برداشت خرما ، درختان نخل در شهر ایران شهر بیش از 22000 تن برداشت و حمل کرده اند. »، وی اعلام کرد.
وی گفت ایرانشهر با بیش از پنج هزار و 350 هکتار نخلستان ، یکی از مراکز اصلی کشت خرما در سیستان و بلوچستان است. وی گفت: “از این تعداد ، حدود چهار هزار هكتار حاصلخیز و مابقی زمین های بایر است.”
وی پیش بینی کرد که برداشت خرما به طور متوسط ​​6.5 تن در هکتار باشد. وی گفت: “در پایان فصل برداشت ، بیش از 15000 تن خرما از نخلستان های شهرستان برداشت و برای مصرف به بازار ارسال می شود.”>
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **