ایران: سرمایه گذاری جدید 103 میلیون دلار در صنعت پتروشیمی

این چهار مگاپروژه شامل تولید متیل آمین در سونگور (40 میلیون دلار) ، طرح تولید سودا سوز آور در ماهشهر ( 10 میلیون دلار) ، تولید بلورهای ملامین در لردگان (41.5 میلیون دلار) و پروژه تولید کلرید پلی آلومینیوم در ارومیه (11 میلیون دلار).