ایران روز ملی ساحل عاج را تبریک می گوید

وزارت امور خارجه ایران به منظور گرامی داشت 7 آگوست ، سالروز استقلال ساحل ، پیام تبریکی به مردم و دولت عاج فرستاد. عاج.

ساحل عاج ، کشور فرانسوی زبان واقع در غرب آفریقا ، در سال 1960 استقلال یافت.