ایران: در 5 ماه گذشته بیش از 360000 دستگاه خودرو تولید شده است

طبق گزارشی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، کل تولید ایران خودرو و سایپا بود در 5 ماه گذشته به 360599 دستگاه خودرو افزایش یافته است. در مقایسه با تولید 298307 دستگاه خودرو در مدت مشابه سال 2019 ، تولید 21٪ افزایش یافته است. در پنج ماه نخست امسال تعداد تحویل اوراق قرضه کوتاه مدت در این بخش نیز 239٪ افزایش یافته و به 34148 دستگاه رسید.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **