ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر است

کاظم غریب آبادی روز شنبه در نامه ای خطاب به مدیر اجرایی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل ، غاده فاتی اسماعیل والی این اظهارات را مطرح کرد.
وی همچنین از بی عملی سازمانهای بین المللی ذی صلاح در مبارزه با قاچاق مواد مخدر انتقاد کرد.
به گفته غریب آبادی ، مقامات انتظامی ایران بیش از 1،147 تن انواع مواد مخدر غیرقانونی را در سال 2020 توقیف کردند که رشد 41 درصدی را نسبت به سال 2019 نشان می دهد.
این دیپلمات ایرانی همچنین خاطرنشان کرد که نیروهای مبارزه با مواد مخدر ایران طی یک سال گذشته 2851 درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر داشته اند که منجر به انهدام 2196 باند مواد مخدر و شهادت 10 افسر ایرانی در سال 2020 شده است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **