ایران: در حال حاضر 114.931 مورد از بیماری کروناویروس

از دیروز (پنجشنبه) تاکنون 2 هزار و 819 مورد مبتلا جدید در کشور کشف شده است و 50 نفر نیز به دلیل ویروس کشنده جان خود را از دست داده اند. کیانوش جهانپور گفت.
این مقام ایرانی افزود که 2،547 پرونده در شرایط جدی قرار دارند. دنبال ایرنا در توییتر باشید Irnafrench 9422 **