ایران در تولید تجهیزات بهداشتی برای مقابله با کورو ویروس به خودکفایی می یابد

“ایران قبل از گسترش Covid-19 ، به تأمین بسیاری از مراکز درمانی وابسته به واردات بود ، اما شرایطی که حاکم بود تولید در کشور پس از همه گیر شدن ویروس باعث شد تا وزارتخانه های بهداشت ، درمان ، آموزش پزشکی و بخش خصوصی در کمترین زمان ممکن تجهیزات مورد نیاز پزشکی را تأمین کنند و این یک موفقیت بزرگ است با گسترش تاج ویروس ، همه هجوم آورده اند که با آن مبارزه کنند و به افراد آسیب دیده کمک کنند ، و با توجه به اهداف خالص و همدلی مثبت بین مردم و افراد مسئول ، در این شرایط ایران به رکورد مشخصی رسیده است. ”
دنبال کنید ایرنا در توییترIrnafrench 9422 **